Fundacja kreator wiedzy

fundacja

Fundacja Kreator Wiedzy jest jednym z najważniejszych filarów naszej firmy. Działamy na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kładąc szczególny nacisk na wsparcie szkolnictwa zawodowego oraz kursów zawodowych. Fundacja jest wyrazem zaangażowania w społeczność oraz przekonania, że inwestycja w edukację i rozwijanie kompetencji zawodowych stanowi klucz do sukcesu.

 


Cele Fundacji Kreator Wiedzy:

Cele fundacji:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych – działamy na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników. Organizujemy kursy, szkolenia i warsztaty, które pozwalają naszym uczestnikom rozwijać swoje umiejętności i zwiększać konkurencyjność na rynku pracy.

Wspieranie szkolnictwa zawodowego – wierzymy, że szkolnictwo zawodowe odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości wielu młodych ludzi. Dlatego wspieramy szkoły zawodowe i uczelnie techniczne, dostarczając środki finansowe oraz ekspertyzę.

Promowanie innowacji edukacyjnych – aktywnie uczestniczymy w tworzeniu innowacyjnych programów nauczania, które dostosowują się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy. 

Rozwój lokalnej społeczności – fundacja angażuje się w działalność społeczną, organizując wydarzenia i projekty, które przynoszą korzyści lokalnej społeczności.